Mountains

Dənizçilik

Neft tankerlərdə yük əməlliyatına dair geniş Proqram üzrə hazırlıq” kursu üzrə tədris planı və proqramı “Dənizçilərin hazırlanmasına,  onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin А-V/1-1 bölməsinin 2.1 və 2.2-ci bəndlərinin və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 1.02. model kursunun bazasında hazırlanmışdır.

  1. Yük əməliyyatları zamanı təhlükəsizlik qaydaları.
  2. Neft məhsullarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri.
  3. Təhlükənin qarşısını almaq üçün tədbirlər.
  4. Şəxsi sağlamlığın qorunması üçün tədbirlər.
  5. Fövqəladə hadisələr zamanı görülən təbirlər.
  6. Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması üsulları.
  7. Normativ tələblərə riayət olunmasına nəzarət.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat