Mountains

Dənizçilik

“İnert qaz sistemi kursu üzrə tədris planı və proqramı “Dənizdə Insan Həyatının Mühafizəsi haqqında” (DİHM) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin II-2 fəslinin B bölməsinin 4-cü qaydasının 5.5-ci bəndinin və “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” “DHDNC-78”Beynəlxalq Konvensiyasının və Məcəllənin A-V/1-1bölməsinin,         tələblərinə uyğun hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Neft və neft məhsullarının tərkibi xassələri. İnert qazlar sistemində məqsəd tətbiq edilməsi təyinatları.
  2. Neft və neft məhsullarının əsas təhlükələri .
  3. Inert qazlar sisteminin konstruktiv elementləri.
  4. Inert qazlar sisteminin tətbiqində təhlükəsizlik tədbirləri.
  5. Seçmə mövzular.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat