Mountains

Dənizçilik

“Gəmi qazanalizatorları və onların istismarı” kursu üzrə tədris planı və proqramı  “Dənizdə insan həyatının mühafizəsi dair” (DİHM) Beynəlxalq Konvensiyanın II-2 fəslinin B bölməsinin 4-cü qaydasının 5.7-ci bəndinin və “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın A-V/1-1 bölməsinin,  A-V/1-1 cədvəlinin tələblərinə uyğun hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Qazanalizatorlar haqqında anlayışlar.
  2. Qazanalizatorların işə hazırlanması.
  3. Qaz  analizlərinin aparılması və hesabatlar.
  4. Qazanalizatorların istismarı və onlara göstərilən texniki xidmətlər.
  5. Seçmə mövzular.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat