Mountains

Dənizçilik

“Gəmi qazanalizatorları və onların istismarı” kursu üzrə tədris planı və proqramı  “Dənizdə insan həyatının mühafizəsi dair” (DİHM) Beynəlxalq Konvensiyanın II-2 fəslinin B bölməsinin 4-cü qaydasının 5.7-ci bəndinin və “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın A-V/1-1 bölməsinin,  A-V/1-1 cədvəlinin tələblərinə uyğun hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Qazanalizatorlar haqqında anlayışlar.
  2. Qazanalizatorların işə hazırlanması.
  3. Qaz  analizlərinin aparılması və hesabatlar.
  4. Qazanalizatorların istismarı və onlara göstərilən texniki xidmətlər.
  5. Seçmə mövzular.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilərin təlimin sonunda mövzunu tam şəkildə mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirilir.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir.

64% düzgün cavablandırıldığı təqdirdə Məqbul,əks halda Qeyri-məqbul nəticə alınmış olunur. Nəticə qeyri-məqbul olduğu təqdirdə,dinləyici 2-ci dəfə təqkrar imtahanda iştirak etmə hüququ vardır.Təkrar imtahan 3 ay ərzində verilməldikdə nəticə qeyri-məqbul olaraq qəbul olunur.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd);

2. Tibbi kitabçanın surəti;

3. Təhsil haqqında sənədin surəti;

4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa);

5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat