Mountains

Dənizçilik

“Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması” kursunun proqramı “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin       A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-VIII/2 bölmələrinə və A-III/2 cədvəlinə edilən dəyişikliklərin tələblərinə və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 2.7 model kursunun bazasına uyğun olaraq tərtib edilmişdir.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Maşın şöbəsinin idarə olunması üsulları.
  2. Maşın şöbəsinin idarə olunmasına tətbiq edilən tələblər.
  3. Qiymətləndirmə.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat