Mountains

Dənizçilik

“Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq” kurs üzrə tədris planı və proqramı “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” 1978-ci il tarixli (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin А-V/2 bölməsinin 3-cü bəndində şərh edilən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 1.29 model kursunun bazasında hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Qeyri-mütəşəkkil insan kütləsinin idarə olunması üzrə hazırlıq.
  2. Sərnişinlərə bilavasitə sərnişin otaqlarında xidmət göstərən heyət üzvlərinin təhlükəsizlik qaydaları üzrə hazırlığı.
  3. Fövqəladə vəziyyətlərdə idarə olunmaya dair hazırlıq və bu zaman insanın davranışı, insanlarla əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunan avadanlıq və jestlər.
  4. Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üzrə hazırlığı, yükün və gəminin gövdəsinin suburaxmaması üçün görülən tədbirlər.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilərin təlimin sonunda mövzunu tam şəkildə mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirilir.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir.

64% düzgün cavablandırıldığı təqdirdə Məqbul,əks halda Qeyri-məqbul nəticə alınmış olunur. Nəticə qeyri-məqbul olduğu təqdirdə,dinləyici 2-ci dəfə təqkrar imtahanda iştirak etmə hüququ vardır.Təkrar imtahan 3 ay ərzində verilməldikdə nəticə qeyri-məqbul olaraq qəbul olunur.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd);

2. Tibbi kitabçanın surəti;

3. Təhsil haqqında sənədin surəti;

4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa);

5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat