Mountains

Dənizçilik

“Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə” kursu  üzrə tədris planı və proqramı “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” Beynəlxalq Konvesiyasının IX fəslinin tələblərinə uyğun hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllənin məqsədləri və tələbləri.
  2. Əmniyyətli idarəetmə sistemi və onun normativ hüquq bazası.
  3. Əmniyyətli idarəetmə sisteminin yaradılması və onun strukturu. Təyin olunmuş şəxs və onun vəzifələri.
  4. Şirkətin Əmniyyətli idarəetmə sistemi. Kapitanın məsuliyyəti və səlahiyyətləri.
  5. Yüklərin və sərnişinlərin təhlükəsiz daşınmasının təşkili.
  6. Gəmilərin və gəmi heyətlərinin qəza hallarına hazırlığı.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilərin təlimin sonunda mövzunu tam şəkildə mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirilir.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir.

64% düzgün cavablandırıldığı təqdirdə Məqbul,əks halda Qeyri-məqbul nəticə alınmış olunur. Nəticə qeyri-məqbul olduğu təqdirdə,dinləyici 2-ci dəfə təqkrar imtahanda iştirak etmə hüququ vardır.Təkrar imtahan 3 ay ərzində verilməldikdə nəticə qeyri-məqbul olaraq qəbul olunur. 

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd);

2. Tibbi kitabçanın surəti;

3. Təhsil haqqında sənədin surəti;

4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa);

5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat