Mountains

Dənizçilik

Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması” kursu üzrə tədris planı və proqramı “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” 1978-ci il (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin A-II/1, A-II/2 cədvəllərinin və B-V/b və B-V/c bölmələrinin, Dənizdə İnsan Həyatının Mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvesiyasının A bölməsinin VII bəndinin, “MARPOL”-un III bölməsinin “ANNEX III” və Beynalxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 1.10 model kursunun bazasında hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Təhlükəli və zərərli yüklərin dənizlə daşınmasının Beynəlxalq Kodeksi ilə tanışlıq.
  2. Maddələrin təhlükələr üzrə təsnifatı.
  3. İdentifikasiya, markalanma və təhlükə işarələri.
  4. Qablaşdırma, yerləşdirilmə və bölüşdürülmə. Yük sənədləri.
  5. Yanğın təhlükəsizliyinin ümumi qaydaları. Məlumat verilməsini tələb edən hallar.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat