Mountains

Dənizçilik

“Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis kurs üzrə tədris proqramı “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” 1978-ci il tarixli (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin А-VI/2 bölməsinin 1-4-cü bəndlərində şərh edilən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla və  Beynalxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 1.23 model kursunun bazasında hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Xilasedici qayıqların, salların və növbətçi qayıqların quruluşu, təchizatı, suya endirilmə qurğuları.
  2. Xilasedici qayıqların mühərriklərinin işə salınması və istismarı.
  3. Gəmini tərk edəndən sonra insanlara rəhbərlik və xilasedici qayıqların , salların idarə edilməsi.
  4. Radioavadanlıqdan, pirotexnika vasitələrindən və digər siqnal verən vasitələrdən istifadə.
  5. İlk elementar tibbi yardım.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat