Mountains

Dənizçilik

“Gəmidə ilk tibbi yardım kursu üzrə tədris planı və proqramı “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” 1978-ci il tarixli (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyanın və Məcəllənin А-VI/4 bölməsinin 1-3-cü bəndlərində şərh edilən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 1.14 model kursunun bazasında hazırlanmışdır.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

 1. Təxirə salınmaz kömək.
 2. İlk tibbi yardım apteki. (1.5) Gəmidə toksikalogiya. (3.5).
 3. İnsan anatomiyası və orqanizmin funksiyaları. (2.5) Zərərçəkənin müayinəsi. (1.5).
 4. Onurğa sütünunun zədələnməsi.
 5. Yanıqlar, isti vurma və donma .
 6. Çıxıqlar, sınıqlar və əzələ travmaları .
 7. Bədbəxt hadisələr zamanı zərərçəkənə nəzarət.
 8. Radio vasitəsiylə verilən tibbi məsləhətlər.
 9. Farmokologiya . Sterilləşdirmə.
 10. Ürəyin dayanması, suda boğulma və azfeksiya.
 11. Psixaloji/psixiki problemlər.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilərin təlimin sonunda mövzunu tam şəkildə mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirilir.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir.

64% düzgün cavablandırıldığı təqdirdə Məqbul,əks halda Qeyri-məqbul nəticə alınmış olunur. Nəticə qeyri-məqbul olduğu təqdirdə,dinləyici 2-ci dəfə təqkrar imtahanda iştirak etmə hüququ vardır.Təkrar imtahan 3 ay ərzində verilməldikdə nəticə qeyri-məqbul olaraq qəbul olunur. 

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd);

2. Tibbi kitabçanın surəti;

3. Təhsil haqqında sənədin surəti;

4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa);

5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat