Mountains

Dənizçilik

“Liderlik və heyətlə iş birliyi” Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair (DHDNÇ-78) Beynəlxalq Konvensiyasının və Məcəllənin A-II/1, А-II/2, A-III/1,   A-III/2, A-III/3 və A-III/6 bölmələrinin tələblərinə uyğun olaraq və Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) 1.39 model kursunun bazasında hazırlanmışdır. Bu kurs idarə etmə səviyyəsində gəminin təhlükəsiz istismarı və gəmi heyətinin işinin təşkil edilməsinə və təhlükəsizliyinə nəzarət edilməsi bacarığı, istismar və idarə etmə səviyyəsində rəhbərlik qaydalarının tətbiq olunması üzrə gəminin rəhbər heyətinin hazırlanması, xüsusilə 2010-cu il manila dəyişikliklərinə uyğun olaraq DHDNÇ-78 Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərini mənimsəmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müxtəlif növ gəmilərdə çalışan idarə heyəti gəmi sürücüsü üçün tələb olunur.

  1. Giriş.
  2. Gəmi heyətinin idarə olunması və təlimi üzrə praktiki biliklər.
  3. Beynəlxalq dəniz konvensiyasının tələbləri, tövsiyələr və milli qanunvericilik.
  4. Vəzifə və tapşırıqların tətbiqinin idarə edilməsi bacarığı.
  5. Effektiv idarəetmə resurslarının tətbiq edilməsi  üsulları.
  6. Qərar qəbul etmə üsullarının tətbiq edilməsi.

Qiymətləndirmə:

Dinləyicilər kursunun sonunda mövzunu mənimsədiyini bildirən qiymətləndirmə xarakterli yazılı şəkildə  test imtahanı həyata keçirirlər.

Hər bir imtahan təlim kursunu əhatə edən test suallarından ibarətdir ki, onun da 64% düzgün cavablandırılmalıdır. Əks haılda dinləyici uğursuz nəticə alımış olur. Hər bir dinləyicinin 2 dəfə imtahan vermək hüququ var. Dinləyici II imtahanı mütləq 3 ay ərzində keçməldir əks halda II imtahan kəsir kimi qəbul edilir. 2 dəfə uğursuz cəhddən sonra dinləyici mütləq kursda yenidən iştirak etməlidir.

Tələb olunan sənədlər

1. 3x4 şəkil (1 ədəd); 2. Tibbi kitabçanın surəti; 3. Təhsil haqqında sənədin surəti; 4. İşçi diplomunun surəti (əgər varsa); 5. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

25%
50%
75%
80%
45%
Tarix
Müddət
Qiymət
Dil
İştirakçı sayı
Qeydiyyat